Pomoc

Instrukcja rejestracji uczestnika i obsługi panelu uczestnika:
  1. Aby mieć dostęp do panelu uczestnika i internetowo zarejestrować swoje uczestnictwo w zawodach, najpierw należy przejść proces rejestracji uczestnika do systemu elektronicznej rejestracji uczestników zawodów Uphill MTB Beskidy. Jeżeli chcesz się zarejestrować przejdź do strony Rejestracja. Link znajdziesz w górnym menu strony uphillmtb.pl

pic1

Lub skorzystaj z poniższego bezpośredniego linku: https://timing.uphillmtb.pl/index.php/register/


  1. Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić formularz rejestracyjny, jak przedstawiono na poniższym przykładzie. Pamiętaj prócz pola TEAM wszystkie pola są wymaganymi i muszą zostać wypełnione.

pic2


  1. Po udanej rejestracji zostaniesz przekierowany do strony logowania gdzie po podaniu swojego loginu (to Twój adres e-mail) i hasła uzyskasz dostęp do panelu uczestnika.

pic3


  1. Panel uczestnika jest podzielony na 3 sekcje.
  • Sekcja zawodów – gdzie można dodać lub usunąć się z listy uczestników danych zawodów

pic4

  • Sekcja edycji danych uczestnika – podobna do formularza rejestracyjnego gdzie można edytować swoje dane teleadresowe

pic5

  • Sekcja danych konta – gdzie można zmienić swojego maila lub hasło

pic6


  1. Aby dodać zawody do swojej listy zawodów, w sekcji zawody należy z menu wybrać zawody, w których chcesz uczestniczyć a następnie kliknąć przycisk ‘Dodaj nowe zawody’.

pic7

                Na Twojej liście zawodów wyświetli się Twój wybór.

pic8


  1. Aby wypisać się z zawodów, zaznacz na liście zawodów, w których uczestniczysz zawody do usunięcia i kliknij przycisk ‘Usuń zawody z listy’.

pic9

                Zawody zostaną usunięte z Twojej listy zawodów.

 pic10